Nekrolog - informacja o śmierci danej osoby, podana do publicznej wiadomości. Może zawierać również dodatkowe informacje, jak: miejsce i czas uroczystości żałobnych oraz pochówku, wyrazy współczucia dla bliskich, czy też krótka wzmianka opisująca daną postać i okoliczności śmierci. Nekrologiem może być również dłuższy artykuł prasowy (także program radiowy lub TV) przybliżający i wychwalający daną postać w tonie odpowiednio poważnym i uroczystym, o ile jego charakter jest czysto informacyjny, pozbawiony publicystyki.
Informacją podobną do nekrologu jest klepsydra, czyli ogłoszenie w postaci afisza informujące o tych samych podstawowych informacjach, co nekrolog.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.