W polskich Karpatach wiele jest nazw pochodzenia wołoskiego:
 • Kiczora, Kiczera - nazwa wielu szczytów, zazwyczaj tą nazwą opisywano szczyty o stromych zboczach (w kształcie stożka),
 • Magura, Magurka - nazwa wielu szczytów,
 • Przysłop lub Przysłup - nazwa wielu przełęczy,
 • Zawoja - wieś w powiecie suskim
 • Budzów - wieś w powiecie suskim
 • Rzyki Praciaki - wieś w gminie Andrychów, od slowa "proc" (świnia), "porciaki"(ludzie wypasający świnie)
 • Istebna - od słowa "istep" - osada
 • Groń, Girowa, Czantoria, Kikula - nazwa wielu szczytów
 • grapa - stromy stok
 • Syhlec, sichla - mokradla
 • Karpętna - wieś na Zaolziu
A także wiele nazw pochodzących od nazw gospodarczych:
Kotarz, Kotarnia, Skotnisko, Koszarki, Koszarzysko, Kolibisko, Barania Góra, Palenica, Palenisko, Zapalenisko, Żar, Żarek, Węglarka, Milerz, Potasznia, Trzebinia
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.