Nazwy geograficzne pochodzenia wołoskiego

Nazwy geograficzne pochodzenia wołoskiego (podgląd zawartości)

W polskich Karpatach wiele jest nazw pochodzenia wołoskiego: Kiczora,
Wyniki wyszukiwań związane z "Nazwy_geograficzne_pochodzenia_wołoskiego"
wyników 1