Natężenie przepływu - miara ilości płynu, substancji, mieszaniny, przepływającego przez wyodrębnioną przestrzeń, obszar lub poprzeczny przekrój w jednostce czasu.
Rozróżniamy dwa natężenia przepływu:
 Masowe natężenie przepływu lub Wydatek masowy określane symbolami G albo \[\dot{m} \]; gdzie jednostką fizyczną jest 
 * masa/czas – najczęściej  kg/s

 Objętościowe natężenie przepływu określane symbolami Q albo \[\dot{V} \]; gdzie jednostką fizyczną jest 
 * objętość/czas – najczęściej  m3/s

Natężenie przepływu nazywane wydajnością jest podstawowym parametrem pracy pomp, układów pompowych i sprężarek a także turbin
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.