Natężenie promieniowania jest to moc przenoszona przez falę lub strumień cząstek, która przechodzi przez jednostkowy element powierzchni. Zwykle natężenie promieniowania definiuje się jako ilość watów przechodząca przez kwadrat o polu 1 m2. Jeżeli promieniowanie ze źródła o mocy P rozchodzi się bez strat w trójwymiarowej przestrzeni, to natężenie promieniowania opisane jest zależnością:
\[I(r)=\frac{P}{4\pi r^2}, \]
gdzie:
  • I - natężenie promieniowania,
  • P - moc źródła,
  • r - odległość od źródła.
Jeżeli mamy źródło o mocy 100W, to przez powierzchnię 1 cm2 (np. ludzkie ucho) w odległości 1 metra przepłynie 2,5 mW. W odległości 10 m będzie to już tylko 0,025 mW.
Dla fali natężenie promieniowania jest proporcjonalne do kwadratu amplitudy oraz kwadratu częstotliwości. Dla strumienia cząstek natężenie jest proporcjonalne do strumienia.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.