Natężenie prądu (nazywane potocznie prądem elektrycznym) jest stosunkiem ilości ładunku elektrycznego przepływającego przez przekrój poprzeczny przewodnika do czasu przepływu ładunku.
\[I = \frac{dQ}{dt} \]
Jednostką natężenia prądu w Układzie SI jest amper [1].
Natężenie prądu stałego oznaczamy literą I, a prądu zmiennego przez i(t), aby podkreślić zmiany w czasie.
Do pomiaru natężenia prądu elektrycznego służy amperomierz. Urządzeniem do definicyjnego wyznaczania jednostki jest waga prądowa, wyparta przez o wiele dokładniejsze kalibratory prądu.
Patrz też: elektryczność, napięcie elektryczne
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.