Układ ruchu - jest to część organizmu odpowiadająca za utrzymanie postawy i wykonywanie ruchów.
Ze względu na budowę i właściwości układ narządów ruchu człowieka dzielimy na dwie części:
1.Układ szkieletowy (część bierna) składający się z:
  • -kości
  • -połączeń międzykostnych:
  • a) wolnych, czyli stawów wraz z ich elementami dodatkowymi
  • b) ścisłych połączeń międzykostnych (więzozrosty, chrząstkozrosty i kościozrosty)
2.Układ mięśniowy (część czynna - obdarzona zdolnością kurczenia się) czyli mięśnie i ich ścięgna.
Ogólnie mozna powiedzieć, że oba te układy tworzą w ciele człowieka skomplikowany system dźwigni, dzięki ktoremu możemy:
  • zmieniać położenie całego ciała (wykonywać ruchy lokomocyjne)
  • zmieniać ułożenie części ciała względem siebie, na przykład zgiąć rękę lub nachylić głowę
  • utrzymać odpowiednią postawę ciała, co ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ jesteśmy istotami dwunożnymi
  • znacznie osłabiac skutki działania rożnego rodzaju przeciążeń, na przykład w trakcie wykonywania gwałtownych ruchów
Nauka o anatomii prawidłowej człowieka opisuje systematycznie poszczególne elementy anatomiczne. Organizm człowieka stanowi anatomiczną i funkcjonalną całość, jednak w celu usystematyzowania anatomii został podzielony na pewne partie. Przy szczegółowym opisywaniu narządu ruchu rozpatrujemy więc kończynę górną, kończynę dolną, tułów, głowę.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.