Narodnicy, działacze rosyjskiego ruchu demokratycznego lat '70 - '90 XIX w.; idee antyfeudalne łączyli z krytyką burżuazyjnego postępu, głosząc hasła przygotowania powstania chłopskiego, obalenia caratu i wprowadzenia swoistej formy socjalizmu (tzw. socjalizmu agrarnego) w Rosji, którego zalążkiem miała być wspólnota chłopska (obszczina).
Mimo niedojrzałości politycznej i stosowania indywidualnego terroru, kierunek rewolucyjny odegrał ważną rolę.
Głownym ideologiem tego ruchu był Aleksander Hercen.
Z Narodników powstała tajna organizacja rewolucyjna - 'Ziemla i Wola'
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.