Namysłów jest miastem położonym nad Widawą, w województwie opolskim. Siedziba powiatu namysłowskiego. Powierzchnia miasta wynosi 22,62 km² i zamieszkuje go 16.616 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 735 mieszkańców na 1 km².
W mieście bardzo silnie rozwinął się przemysł spożywczy (zakłady ziemniaczane, wytwórnia lodów Scholler) oraz przemysł elektrotechniczny, metalowy i obówniczy

Historia

Miasto zostało założone w XIII wieku. Prawa miejskie uzyskało w ok. 1249 roku. Nowe przywileje i potwierdzenie praw przyznał miastu książę Henryk IV Probus. Do roku 1294 miasto należało do księstwa wrocławskiego. Przez krótki okres (1312/1313-1323) pełniło ono funkcję stolicy samodzielnego księstwa. Na skutek zastawu poczynionego przez Bolesława III Namysłów znalazł się jako zastaw w rękach Kazimierza Wielkiego (lata 1341-1348). W historii Namysłów zapisał się dzięki pokojowi jaki zawarł Kazimierz Wielki z cesarzem Karolem Luksemburczykiem w 1348 r. Pokój ten przesądził o przynależności Śląska do Czech. W XV wieku Namysłów występował przez pewien czas w charakterze samodzielnego miasta. W 1402 roku przyłączył się on do tzw. związku książęcego, utworzonego w celu obrony wspólnych interesów śląskich. Namysłów był oblegany, ale nie zdobyty przez husytów. W 1439 roku zawarto w Namysłowie ugodę między kandydatami do tronu czeskiego - królewiczem polskim Kazimierzem, synem Jagiełły, a Alberchtem Habsburgiem. Namysłów i Wrocław były w 1453 roku jedynymi miastami śląskimi, które odmówiły złożenia hołdu w Pradze Władysławowi Pogrobowcowi. Trzy duże pożary niszczyły miasto w latach 1377, 1466 i 1483. Ożywienie handlu na drodze Wrocław -Kraków w XV wieku przyczyniło się do wzrostu znaczenia miasta pod względem handlowym. Głównym zajęciem mieszkańców miasta było wówczas rzemiosło, zwłaszcza sukiennictwo. W 1469 roku Namysłów uznał za swego władcę monarchę węgierskiego Macieja Korwina. Po jego śmierci w 1490 roku, w myśl postanowień układu ołomunieckiego (1479 r.), miasto dostało się pod panowanie Władysława Jagiellończyka. W 1526 roku władzę nad nim objęli Habsburgowie.
W czasie wojny trzydziestoletniej miasto było oblegane i zdobyte przez Szwedów. Do wieku XVII Namysłów pełnił rolę pogranicznej warowni. W 1703 roku cesarz sprzedał dobra zamkowe zakonowi krzyżackiemu, który utrzymywał Komendę Namysłowską do sekularyzacji zakonu w 1810 roku. Pod władanie Prus miasto przeszło w 1741 roku. Namysłów ucierpiał w czasie wojny siedmioletniej (1756-1763), najpierw zajęty został przez Austriaków, potem przeszedł w ręce armii rosyjskiej. Podczas wojny francusko-pruskiej (1806-1807) okupowany był przez dłuższy czas przez Francuzów. Po bitwie Napoleona pod Lipskiem w Namysłowie przebywali jeńcy francuscy. Pierwsza namysłowska gazeta - "Namysłowska Gazeta Powiatowa" - zaczęła wychodzić w 1846 roku, w 1862 roku Namysłów otrzymał połączenie telegraficzne z Wrocławiem. Kolejnym ważnym wydarzeniem było uzyskanie połączeń kolejowych z Wrocławiem i Kluczborkiem w 1868 roku, a w 1899 roku z Opolem. Przyczyniło się to do gospodarczego rozwoju miasta. W 1939 roku Namysłów liczył 8200 mieszkańców
Podczas II wojny światowej zlokalizowany był w Namysłowie podobóz obozu koncentracyjnego w Rogoźnicy. Od 1943 roku w Namysłowie działała Armia Krajowa. Na terenie miasta działał wówczas również poeta i publicysta łużycki Jan Skala, zastrzelony w styczniu 1945 roku przez żołnierzy Armii Czerwonej. Pochowany jest on w Dziedzicach koło Namysłowa. Po bitwie pod Smarchowicami Śląskimi 21 stycznia 1945 roku do Namysłowa wkroczyła Armia Radziecka. Oficjalne Rosjanie przekazali miasto polskiej administracji 30 kwietnia 1945 roku. Po wojnie do powiatu namysłowskiego przybywali repatrianci ze wschodnich kresów Rzeczpospolitej. Natomiast do końca września 1947 roku wysiedlono do Niemiec około 6.500 Niemców z terenu miasta i powiatu Namysłowskiego.

Zabytki

  • Brama Krakowska (II połowa XIV wieku)
  • Fragmenty murów murów miejskich z basztami (II połowa XIV wieku)
  • Gotycki kościół Franciszkanów (I połowa XIV wieku)
  • Późnogotycki kościół parafialny (1405 - 41)
  • Ratusz (XIV - XV wiek)
  • Zamek (ok. 1360)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.