Najwyższy Trybunał Narodowy - organ sądowniczy powołany 22 stycznia 1946 w celu osądzenia przestępstw, które popełnili naziści podczas agresji na Polskę oraz podczas okupacji. Trybunał orzekał w składzie trzech sędziów i czterech ławników. Jego wyroki podobnie jak wyroki Sądu Najwyższego były ostateczne. Skazanym przysługiwało prawo do zwrócenia się o łaskę do prezydenta. Były one też wytycznymi dla sądów wojewódzkich.
Trubunał działał do 1948. Kolejne procesy przeciwko zbrodniarzom wojennym toczyły się przed sądami powszechnymi.

Procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym

Przed Trybunałem odbyło się siedem procesów:
1. Oskarżony: Arthur Greiser.
Proces odbył się w Poznaniu 22 czerwca - 7 lipca 1946.
Wyrok: kara śmierci, wyrok wykonano.
2. Oskarżony: Amon Goethe.
Proces w Krakowie 27 sierpnia - 5 września 1946.
Wyrok: kara śmierci, wyrok wykonano.
3. Oskarżeni: Ludwig Fischer, Ludwig Leist, Josef Meisinger, Max Daume
Proces w Warszawie 17 grudnia 1946 - 24 lutego 1947
Wyrok: Fischer, Meisinger, Daume - kara śmierci, Leist - 9 lat więzienia, wyroki wykonano.
4. Oskarżony: Rudolf Höss.
Proces w Warszawie 11 marca - 29 marca 1947
Wyrok: kara śmierci, wyrok wykonano.
5. Oskarżeni: 40 członków załogi obozu w Oświęcimiu.
Proces w Krakowie 24 listopada - 16 grudnia 1947
Wyroki: 23 wyroki śmierci, 16 wyroków pozbawienia wolności od dożywocia do 3 lat, jeden wyrok uniewinniający.
6. Oskarżony: Albert Forster.
Proces w Gdańsku 5 kwietnia - 29 kwietnia 1948
Wyrok: kara śmierci, wyrok wykonano.
7. Oskarżony: Josef Büchler.
Proces w Krakowie 17 czerwca - 5 lipca 1948
Wyrok: kara śmierci, wyrok wykonano.

Dodatkowo Najwyższy Trubunał Narodowy uznał rząd Generalnego Gubernatorstwa za organizację przestępczą.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.