Zdobycie Afryki przez Wandalów 429-435 r.
W roku 429 Wandalowie przeprawili się przez Cieśninę Gibraltarską do Afryki. Ich celem było zawładnięcie bogatą, urodzajną i nie zniszczoną działaniami wojennymi prowincją rzymską. Siły Gejzeryka liczyły około 80000 ludzi wraz z dobytkiem i inwentarzem. W czerwcu 430 r. Wandalowie pojawili się pod Hipponą, którą zdobyli po 14 miesiącach oblężenia. Walki toczyły sie także o Kartaginę i Cyrtę. Dopiero w roku 432 władze cesarstwa zdecydowały się na wysłanie do Afryki korpusu ekspedycyjnego, który został rozbity w bitwie na ziemi numidyjskiej. Po tej bitwie cała Afryka znalazła się pod panowaniem Gejzeryka. 11 lutego 435 r. w Hipponie doszło do zawarcia traktatu pokojowego pomiędzy cesarstwem a Wandalami. Wandalowie zostali uznani za sprzymierzeńców Rzymu i otrzymali od cesarstwa tereny na których mieli osiąść. Do kolejnych zatargów pomiędzy obiema stronami doszło w latach 439-442, głównie na skutek rozbojów morskich uprawianych przez Wandalów oraz zdobycia Kartaginy przez Gejzeryka. Walki wybuchły ponownie a zakończył je dopiero traktat pokojowy w roku 442, którego warunki korzystne dla Gejzeryka miały obowiązywać aż do upadku afrykańskiego państwa Wandalów w roku 533.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.