Nadmanganian potasu (łac. kalium hipermanganicum; wg obecnej nomenklatury IUPAC manganian(VII) potasu) to związek nieorganiczny, sól potasowa kwasu nadmanganowego o wzorze KMnO4.
Nadmanganian_potasu -
W warunkach standardowych jest ciałem stałym o gęstości 2,7 g/cm3. Tworzy charakterystyczne niebieskofioletowe kryształki. Stosunkowo słabo rozpuszcza się w wodzie (w temp. 20 °C 6,4 g w 100 cm3). W temp. powyżej 230 °C rozkłada się zgodnie z równaniem:
2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Jest silnym utleniaczem. Reakcja silnie zależy od pH roztworu. W roztworach kwaśnych ulega redukcji do słabo zabarwionego manganu(II):
MnO4- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O

W roztworach słabo zasadowych i neutralnych redukuje się do ditlenku manganu (braunsztynu), który wydziela się z roztworu w postaci brązowego osadu:
MnO4- + 2H2O + 3e- → MnO2 + 4OH-

Natomiast w roztworach silnie zasadowych redukuje się do zielonego manganianu(VI):
MnO4- + e- → MnO42-

Nadmanganian potasu posiada silne własności bakterio- i grzybobójcze. Pastylki tego związku są m.in. stosowane do odkażania wody do mycia, w maściach do odkażania gardła oraz w preparatach do odkażania ran.
Roztwór nadmanganianu potasu z uwagi na właściwości utleniające, jest stosowany w analizie chemicznej do wykrywania jonów redukującyh, takich jak tiocyjaniany (rodanki, SCN-), bromki, azotany.
Roztwór ten jest również stosowany w ananlizie ilościowej, do miareczkowania - jest to manganianometria.
Roztwory wodne nadmanganianu potasu posiadają, w zależności od stężenia, barwę od jasnoczerwonej do ciemnofioletowej, przy czym barwa pojawia się już przy bardzo małych stężenia tego związku. Podgrzewanie roztworu wodnego nadmanganianu potasu prowadzi do jego dekompozycji do ditlenku manganu, co jest związane z jego odbarwieniem.
Nadmanganian potasu jest czasami stosowany do wykonywania "sztuczki" z przemianą wody w "wino" i ponownie "wina" w wodę. W tym celu wystarczy na dnie szklanki umieścić mały, niewidoczny gołym okiem kryształek nadmanganianu. Po zalaniu go wodą zabarwia się ona czerwono i wygląda jak "wino", które po podgrzaniu ponownie zmienia się w "wodę". Aby eksperyment powiódł się, woda powinna być lekko alkaliczna, a szklanka całkowicie wysuszona.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.