Naczelne
Naczelne -

Systematyka
Domena: eukarioty
Królestwo: zwierzęta
Typ: strunowce
Podtyp kręgowce
Gromada ssaki
Podgromada ssaki żyworodne
Szczep łożyskowce
Rząd: naczelne
Nazwa systematyczna
Primates
Naczelne (Primates) - rząd w obrębie ssaków łożyskowych. Dzieli się na dwa podrzędy: małpiatki i małpy właściwe. Najstarsze małpy znane są z eocenu (rodzaj Eosimias). Podział na małpy szerokonose i wąskonose nastąpił dość wcześnie. Już w miocenie istniały dwie niezależne linie rozwojowe małp (nadrodziny): wąskonose (Cercopithecoidea) i małpy człekokształtne (Hominoidea).
Spośród najwcześniejszych człekokształtnych warto wymienić:
 • propliopiteki z oligocenu (rodzaje Propliopithecus, Aegyptopithecus, Oligopithecus)
 • pliopiteki (Pliopithecus, Proconsul) (datowane na 30 i 20 mln lat, odpowiednio)
 • ramapiteki
 • driopiteki (Kenyapithecus, Ramapithecus, Dryopithecus)
-------
Na rząd naczelnych składają się dwa podrzędy i następujące rodziny:
(w nawiasie podano liczbę gatunków)
 • Podrząd: małpiatki (Prosimii)
  • Rodzina: lemurki (Cheirogaleidae) [1]
  • Rodzina: lemurowate (Lemuridae) [2]
  • Rodzina: indrysowate (Indriidae) [3]
  • Rodzina: palczakowate (Daubentoniidae) [4]
  • Rodzina: lorisowate (Loridae) [5]
  • Rodzina: galagowate (Galagonidae) [6]
  • Rodzina: wyraki (Tarsiidae) [7]
 • Podrząd: małpy (Anthropoidea)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.