Nabożeństwo pierwszych sobót - nabożeństwo wynagradzające w Kościele katolickim; część orędzia objawień fatimskich Maryi.

Treść objawienia

10 grudnia 1925 r. siostra Łucja otrzymała objawienie od dzieciątka Jezus, trzymanego przez Maryję i odsłaniającej serce oplecione cierniowym wieńcem:
 ''Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki,''

 ''otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie ''

 ''je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo,''

 ''kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.''


Po czym Maryja miała dodać:
 ''Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami,''

 ''którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa''

 ''i niewdzięczność stale ranią. ''

 ''Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij''

 ''w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami''

 ''potrzebnymi do zbawienia do tych  wszystkich, ''

 ''którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź,''

 ''przyjmą Komunię Świętą,''

 ''odmówią Różaniec,''

 ''i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi''

 ''towarzyszyć mi będą  w intencji zadośćuczynienia.''


Dalej Jezus miał tłumaczyć jakie to są zniewagi, z które należy zadość uczynić:
 ''Córko moja, chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:''

 ''1. Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,''

 ''2. przeciw Jej Dziewictwu,''

 ''3. przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,''

 ''4. obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci''

    ''obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,''

 ''5. bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.''


Zasady odprawiania nabożeństwa

1) Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca
Zalecane, aby spowiedź odbyła się w pierwszą sobotę, nie jest to jednak warunek konieczny. Należy być jedynie w stanie łaski uświęcającej, przyjmując Komunię Świętą.
2) Komunia Święta w pierwszą sobotę miesiąca
3) Odmówienie Różańca wynagradzającego w pierwszą sobotę miesiąca
Wystarczy odmówić jedną część Różańca (5 tajemnic). Po każdym dziesiątku należy odmówić:
 ''O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,''

 ''zachowaj nas od ognia piekielnego,''

 ''zaprowadź wszystkie dusze do nieba ''

 ''i pomóż szczególnie tym,''

 ''którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.''


Zaleca się odmawianie specjalnego Różańca. Odmawianego w ten sposób, iż po każdym Zdrowaś Mario dodaje się odpowiednie wezwanie (inne w każdej z pięciu tajemnic):
  1. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie!
  2. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo!
  3. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej!
  4. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków!
  5. Prosimy: Rozpromień we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!
4) Piętnastominutowe rozmyślania nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca
Najbardziej istotny składnik nabożeństwa.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.