Nałęcz (Czamkowski), polski herb szlachecki.
Nałęcz_(herb_szlachecki) -

W polu czerwonym - chusta srebrna związana, koło tworząca, z końcami na dół. U szczytu, między rogami jelenia - panna do kolan w sukni czerwonej z białą przepaską na głowie, trzymająca się oburącz rogów. Labry czerwono-srebrne. Odmian V.
  • Najwcześniejsze wzmianki:
1343. W wyniku unii horodelskiej w 1413 przeniesiony na Litwę (herb przyjął bojar litewski Koczan, adoptował wojewoda poznański Sędziwój z Ostroga oraz sędzia poznański Mikołaj z Czarnkowa).
ornatowski.com podaje 670 nazwisk posługujących się tym herbem, w tym Czarnkowscy, Raczyńscy.
Nałęcz_(herb_szlachecki) -
Nałęcz_(herb_szlachecki) -

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.