Murray Newton Rothbard (2 marca 1925 – 7 stycznia 1995), amerykański ekonomista i teoretyk polityczny należący do tzw. Szkoły Austriackiej. Rothbard przyczynił się do zdefiniowania współczesnego libertarianizmu i anarcho-kapitalizmu.
Na przestrzeni swojego życia Rothbard był związany z wieloma myślicielami i ruchami politycznymi. We wczesnych latach 50. studiował u słynnego „austriackiego” ekonomisty Ludwika von Misesa i rozpoczął pracę dla fundacji Williama Volkera. Pod koniec lat 50. Rothbard był przez krótki czas blisko związany z Ayn Rand i Natanielem Brandenem, których później ostro krytykował. Pod koniec lat 60. Rothbard nawoływał do połączenia sił z antywojennym ruchem New Left (Nowa Lewica). Jego główny argument stanowił fakt, ze ruch konserwatywny w Stanach Zjednoczonych został całkowicie opanowany przez establishment propaństwowy. W tym okresie Rothbard związał się z Karolem Hessem i zalożył pismo Left and Right: A Journal of Libertarian Thought (Lewica i Prawica: Dziennik myśli libertariańskiej) z Leonem Liggio i Jerzym Reschem.
W latach 70. i 80. Rothbard aktywnie działał w amerykańskiej Partii Libertariańskiej (Libertarian Party). Często angażował się w wewnętrzną politykę partii, działając wraz z Justinem Raimondo, Billem Eversem i Ronem Paulem oraz spierając się z Edem Crane’em i zwolennikami Russela Meansa. W roku 1989 Rothbard opuścił Partię Libertariańską i rozpoczął odbudowę stosunków z prawicą okresu post-zimnowojennego. Był prezesem założycielem konserwatywno-libertariańskiego Klubu Jana Randolpha (John Randolph Club) i wspierał kampanię prezydencką Pata Buchanana w 1992 roku. Jednak tuż przed śmiercią Rothbard rozczarował się co do ruchu Buchanana.
Oprócz teorii ekonomicznej i politycznej w swoich pracach Rothbard zajmował się także tematyką historii ekonomii. Jako jeden z niewielu autorów badał i opisywał szkoły ekonomiczne z epok poprzedzających Adama Smitha, między innymi scholastyków i fizjokratów. Tej tematyce poświecone jest niedokończene wielotomowe dzieło pod tytułem An Austrian Perspective on the History of Economic Thought (Historia myśli ekonomicznej z perspektywy Szkoły Austriackiej). Inne znane pozycje Rothbarda to Man, Economy, and State (Człowiek, ekonomia i państwo), Power and Market (Władza i rynek), America's Great Depression (Wielki Kryzys w Ameryce), For a New Liberty: The Libertarian Manifesto (Nowa Wolność: Manifest libertariański), Ethics of Liberty (Etyka wolności) oraz essej Sociology of the Ayn Rand Cult (Socjologia kultu Ayn Rand). Dotychczas na rynku polskim ukazała się tylko jedna książka Rothbarda – „Złoto, banki, ludzie – krótka historia pieniądza” (What Has Government Done to Our Money) nakładem wydawnictwa Fijorr Publishing.
Rothbard był wiceprezesem Instytutu Ludwika von Misesa oraz Centrum Studiów Libertariańskich. Był także profesorem Universytetu w Nevadzie, Las Vegas, oraz współtwórcą Raportu Rothbarda-Rockwella wraz z Lwem Rockwellem.

Patrz także

Zasoby

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.