Mowa jest to społecznie wypracowany system znaków i reguł, będący źródłem porozumiewania się ludzi.
Celem mowy jest odbieranie i nadawanie komunikatów w formie przekazów językowych: Mowa spełnia następujące funkcje:
  • ekspresyjną - przekazywanie uczuć
  • komunikacyjną - informowanie o tym co znamy, widzieliśmy, słyszeliśmy
  • regulacyjną - wydawanie i przyjmowanie dyspozycji
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.