Monopartia - jedyna lub dominująca partia polityczna w państwie totalitarnym lub autorytarnym. Partia taka rządzi krajem starając się sprawować kontrolę nad wszystkimi dziedzinami życia.
Charakterystyczny dla monopartii jest kult aktualnego przywódcy.
Przykłady monopartii to NSDAP, KPZR i PZPR.
Przykłady państw, w których rządzi monopartia: Chińska Republika Ludowa, Korea Północna, Kuba. Jednak są nieliczne państwa np. Meksyk, w którym przez długie lata rządziła monopartia, choć był to kraj o względnie otwartej i wolnej gospodarce.

Wrogowie wewnętrzni i zewnętrzni

Monopartia stara się wywołać w społeczeństwie uczucie zagrożenia posługując się rasizmem, antysemityzmem, wskazując jako wrogów osoby zamożne, lub osoby wyznające inną lub jakąkolwiek religię, lub osoby innej narodowości.

Organizacje i instytucje wspomagające monopartię

Aby wytworzyć w opinii światowej przekonanie, że jest to demokratyczny kraj toleruje się sojusznicze partie polityczne, parlament i związki zawodowe, podporządkowane i uzależnione od monopartii.
Monopartia czasami tworzy całkowicie kontrolowane pokrewne i pochodne organizacje, a mianowicie:
  • oddziały szturmowe do fizycznej walki z innymi ugrupowaniami, zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej, a po dojściu do władzy z upatrzonymi grupami społecznymi (patrz wrogowie) np. w Niemczech SA
  • elitarne grupy ochroniarskie pełniące rolę gwardii przybocznej wodza
  • organizacje młodzieżowe, rozczłonkowane według płci i wieku
  • organizacje dla mężczyzn: motorowe, lotnicze itp.
  • organizacje kobiece,
  • stowarzyszenia studentów, inżynierów oraz innych grup zawodowych
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.