Monokryształ, materiał będący w całości jednym kryształem (np. kryształ cukru, soli, półprzewodnika). Monokryształ może zawierać w całej swej objętości niewielką ilość defektów tejże struktury a jego zewnętrzna forma nie musi odzwierciedlać struktury krystalicznej.
Procesem, w którym uzyskuje się monokryształ nazywany jest monokrystalizacją.
Znane są następujące metody monokrystalizacji: Metoda Czochralskiego - polega na precyzyjnym kontrolowaniu temperatury, a więc szybkości krystalizacji. Krzem po roztopieniu w tyglu ochładzany jest do temperatury krzepnięcia, ale nie w całej jego objętości lecz jedynie w niewielkim obszarze przy powierzchni roztopu. Wewnątrz musi być zachowany odpowiedni gradient (rozkład) temperatury, tak aby proces krystalizacji nie został zakłócony przec przypadkowe ruchy cząstek wywołane różnicą temperatur. Po uzyskaniu odpowiedniego gradientu do powierzchni roztopu przykłada się niewielki zarodek krystalizacji (odrobina monokrystalicznego materiału o zadanej orientacji, czyli sposobie ułożenia atomów i cząstek w przestrzeni). Następnie zarodek zaczyna się obracać wokół własnej osi i wyciągany jest ze stopu w ściśle określonym, stale kontrolowanym tempie, tak aby nie zakłócić procesu krystalizacji ani nie urwać rosnącego kryształu...
Jest to najszybsza z metod hodowli monokryształów i wynosi od 1 do 40 mm/h
  • metoda Bridgmana-Stockbargera
  • metoda beztyglowa
  • monokrystalizacja z pary
Patrz też: polikryształ
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.