Monarchia absolutna, absolutyzm - skrajny rodzaj monarchii, w której wszystkie dziedziny sprawowania władzy skupione są w ręku monarchy. Przykładem jednego z odłamów absolutyzmu - absolutyzmu klasycznego, może być Francja za Ludwika XIV. któremu tradycyjnie przypisuje się słowa "państwo to ja". Absolutyzm oświecony to Prusy i Austria w XVII wieku (cechy: kodyfikacja prawa, nacisk na edukację, walka z kościołem). Trzecią formą absolutyzmu jest samodzierżawie.
Monarchia absolutna pojawiła się na początku wieku XVI w krajach Zachodniej Europy. W miejscu średniowiecznej monarchii stanowej ukształtowało się scentralizowane państwo o dużym zakresie władzy politycznej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.