Mol - jednostka liczności materii legalna w układzie SI.
Jeden mol jest to liczność materii, mającej taką samą liczbę cząstek ile jest atomów zawartych w 12 gramach izotopu węgla 12C. W jednym molu znajduje się 6,0221367(36) × 1023 cząsteczek, atomów, jonów, elektronów, innych cząstek lub zespołów takich cząstek. Liczba ta jest nazywana stałą Avogadra (liczbą Avogadra).
Znając wzór sumaryczny danego związku chemicznego można obliczyć jego masę cząsteczkową, sumując masy atomowe wchodzących w jego skład atomów.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.