Moklobemid (ATC: N 06 AG 02) - lek przeciwdepresyjny z grupy inhibitorów MAO.

Działanie

Hamuje w sposób odwracalny enzym MAO, głównie typu A. Powoduje to zahamowanie metabolizmu noradrenaliny, dopaminy i serotoniny, co prowadzi do zwiększenia ich stężenia w mózgu. Moklobemid poprawia nastrój, znosi uczucie wyczerpania i zmęczenia, pomaga w koncentracji. Działa już po pierwszym tygodniu leczenia. Metabolizowany jest w wątrobie, wydalany w postaci metabolitów. Ma krótki okres półtrwania, około 3-4 godziny.

Wskazania

Moklobemid wydany może być tylko na receptę od lekarza. Używany jest do leczenia depresji oraz fobii społecznej. Moklobemid powinno się zażywać po posiłku, w dawkach 300-600 mg podzielonych na 2-3 dawki.

Interakcje

Moklobemidu nie należy podawać łącznie z selegiliną, klomipraminą, petydyną i preparatami zawierającymi dekstrometorfan. Nie powinien być łączony z pochodynymi fenyloetyloaminy ani opioidami. Inhibitory MAO mogą niebezpiecznie wzmacniać działanie pochodnych tryptamiy, więc nie powinny one być zażywane równocześnie. Uwagę należy zwrócić przy równoczesnym stosowaniu moklembidu z lekami przeciwbólowymi. Stwierdzono niekorzystne interakcje w połączeniu moklembidu z paracetamolem w postaci niepokoju, stanów pobudzenia i w skrajnych przypadkach wysokiej gorączki.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.