Moduł Younga (E) inaczej moduł odkształcalności liniowej albo moduł sprężystości podłużnej. Wielkość uzależniająca odkształcenie liniowe materiału od naprężenia jakie w nim występuje.
 \[E = \frac{\sigma}{\varepsilon}
\]
Jednostką modułu Younga jest paskal. Jest to wielkość określająca sprężystość materiału.
Moduł Younga jest hipotetycznym naprężeniem, które wystąpiłoby przy dwukrotnym wydłużeniu próbki materiału, przy założeniu, że jej przekrój nie ulegnie zmianie (założenie to spełnione jest dla hipotetycznego materiału o współczynniku Poissona υ=0).
W przypadku materiału izotropowego znane są zależności modułu Younga z innymi stałymi materiałowymi:
\[E = 2G \cdot (1 + \upsilon) \] ; \[E = 3B \cdot (1 - 2\upsilon) \] ; \[E = \mu \]

gdzie: G - moduł Kirchoffa, υ - współczynnik Poissona, B - moduł Helmholtza, λ i μ - stałe Lamégo
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.