Model budowy atomu Bohra - model atomu wodoru autorstwa Nielsa Bohra. Według tego modelu elektron krąży wokół jądra jako naładowany punkt materialny, przyciagany do jądra siłami elektrostatycznymi. Pierwszym równaniem modelu jest więc równość siły elektrostatycznej i siły odśrodkowej. Drugie równanie, spoza mechaniki, informuje że długość fali elektronu mieści się całkowitą ilość razy w długości orbity kołowej. Model Bohra, jakkolwiek będący sztucznym sklejeniem mechaniki klasycznej i relacji de Broglie'a, daje prawidłowe wyniki nt. wartości energii elektronu na kolejnych orbitach.
szczegółowy opis modelu atomu wg. Bohra: http://jaceknasierowski.w.interia.pl/budowaat.htm
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.