Nazwa tego hasla odnosi sie do wiecej niz jednego pojecia:

  • Moda – w potocznym rozumieniu oznacza ubiór, wygląd, sposób zachowania, ale także styl muzyczny, styl artystyczny, światopogląd czy pewien sposób postępowania który jest popularny w jakimś czasie w jakimś środowisku. W węższym znaczeniu słowo moda odnosi się do projektowania ubioru.
  • Moda lub wartość modalna - pojęcie z dziedziny statystyki matematycznej
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.