Mołdawia

Mołdawia (podgląd zawartości)

(Moldova, Republika Mołdawii, czasem używana jest nazwa "Mołdowa" oficjalnie tylko Republika Mołdowy) to państwo we wschodniej Europie, powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego, w skład którego wchodziła w latach Jałcie kończących II wojnę światową. W jej skład wchodzi także autonomiczna republika Rosjan, choć jej rdzenną ludność stanowią turkojęzyczni chrześcijanie, oraz autonomiczna Republika Naddniestrza.
Wyniki wyszukiwań związane z "Mołdawia"
wyników 17