Misjonarki Miłości (Misionaries of Charity) - zgromadzenie zakonne założone przez błogosławioną Matkę Teresę z Kalkuty.
7 października 1950 r. jego ekselencja arcybiskup Kalkuty F. Perier S.J. wydał dekret powołujący do życia zgromadzenie Mijonarek Miłości. Od tego czasu zgromadzenie podlegało biskupowi diecezji na terenie, której się znajdowało.
Już 1 lutego 1965 r. papież Paweł VI nadał zgromadzeniu status prawa pontyfikalnego - odtąd zgromadzenie podlegało bezpośrednio papieżowi.
Początkowo siostry pracowały w slumsach Kalkuty, potem Matka Teresa na zaproszenie innych biskupów zakładała domy w innych rejonach Indii, potem Azji. Obecnie około 4.000 sióstr posługuje najbiedniejszym z biednych, w różnych krajach na całym świecie. Siostry zbierają z ulic miasta umierających aby ich umyć, opatrzyć im rany, nakarmić; uczą dzieci - głównie na ulicach; prowadzą domy dla porzuconych dzieci starając się o ich adopcję; zajmują się też trędowatymi, odwiedzają samotnych, domy starców, szpitale, więzienia...
Oprócz trzech podstawowych ślubów zakonnych: ubóstwa, posłuszeństwa, czystości ślubują całym sercem bezinteresowną służbę najbiedniejszym z biednych.
Formacja przebiega poprzez aspiraturę (1 rok), postulat (1 rok), nowicjat (2 lata) następnie przez sześć lat śluby składane są na okres jednego roku. Przed ślubami wieczystymi odbywają roczną formację. Grupy sióstr składają śluby co pół roku w okolicach 24 kwietnia oraz 8 grudnia.
Zgromadzeniu patronuje Niepokalane Serce Maryi. Święto zgromadzenia przypada na 22 sierpnia.
W Polsce mają domy w Warszawie, Szczecinie, Katowicach(Chorzowie), w Zaborowie koło Warszawy znajduje się nowicjat.
Ponieważ jest to zgromadzenie wielonarodowościowe (siostry pochodzą z różnych państw) i misyjne językiem zgromadzenia jest język angielski.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.