Do zadań Ministra Sprawiedliwości, który jednocześnie jest prokuratorem generalnym należy między innymi:
 • podpisywanie aktów normatywnych, umów i pism,
 • podpisywanie decyzji o powołaniu na stanowiska: prokuratora Prokuratury Krajowej, prokuratora apelacyjnego i okręgowego oraz prezesa sądu apelacyjnego i okręgowego.
Aparatem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Kompetencje ministra

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości,
 • 1. Minister kieruje działem administracji rządowej - sprawiedliwość.
 • 2. Minister jest dysponentem części 37 budżetu państwa.
 • 3. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.
Dział sprawiedliwość obejmuje sprawy:
 • 1) sądownictwa,
 • 2) prokuratury, notariatu, adwokatury i radców prawnych, w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych,
 • 3) wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy oraz sprawy pomocy postpenitencjarnej.
 • 1. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości zapewnia przygotowywanie projektów kodyfikacji prawa cywilnego, w tym rodzinnego, oraz prawa karnego.
 • 2. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości jest właściwy w sprawach sądownictwa w zakresie spraw nie zastrzeżonych odrębnymi przepisami do kompetencji innych organów państwowych i z uwzględnieniem zasady niezawisłości sędziowskiej.
 • 4. Ministrowi właściwemu do spraw sprawiedliwości podlega Centralny Zarząd Służby Więziennej.

1917-1939

 • Stanisław Bukowiecki 7 grudnia 1917 – 27 lutego 1918
 • Józef Higersberger 4 kwietnia 1918 – 4 listopada 1918
 • Leon Supiński 17 listopada 1918 - 2 września 1919
 • Bronisław Sobolewski 2 września 1919 – 9 grudnia 1919
 • Jan Hobolzyński 13 grudnia 1919 – 9 czerwca 1920
 • Jan Morawski 23 czerwca 1920 – 24 lipca 1920 (kierownik)
 • Stanisław Nowodworski 24 lipca 1920 – 19 czerwca 1921
 • Bronisław Sobolewski 19 czerwca 1921 - 6 czerwca 1922
 • Wacław Makowski 28 czerwca 1922 - 26 maja 1923
 • Stanisław Nowodworski 28 maja 1923 – 15 grudnia 1923
 • Władysław Wyganowski 17 grudnia 1923 – 17 listopada 1924
 • Antoni Żychliński 17 listopada 1924 – 13 listopada 1925
 • Stefan Piechocki 20 listopada 1925 – 15 maja 1926
 • Wacław Makowski 15 maja 1926 – 30 września 1926
 • Aleksander Meysztowicz 2 października 1926 – 22 grudnia 1928
 • Stanisław Car 22 grudnia 1928 – 29 grudnia 1929
 • Feliks Dudkiewicz 29 grudnia 1929 – 17 marca 1930
 • Stanisław Car 29 marca 1930 – 4 grudnia 1930
 • Czesław Michałowski 4 grudnia 1930 – 15 maja 1936
 • Witold Grabowski 16 maja 1936 – 30 września 1939

1944-1989

 • Jan Czechowski (SL) 21 lipca 1944 - 31 grudnia 1944
 • Edmund Zalewski (SL) 31 grudnia 1944 - 2 maja 1945
 • Henryk Świątkowski (PPS/PZPR) 2 maja 1945 - 21 kwietnia 1956
 • Zofia Wasilkowska (PZPR) 27 kwietnia 1956 - 20 lutego 1957
 • Marian Rybicki (PZPR) 27 lutego 1957 - 24 czerwca 1965
 • Stanisław Walczak (PZPR) 25 czerwca 1965 - 26 października 1971
 • Włodzimierz Berutowicz (PZPR) 26 października 1971 - 25 marca 1976
 • Jerzy Bafia (PZPR) 27 marca 1976 - 12 czerwca 1981
 • Sylwester Zawadzki (PZPR) 12 czerwca 1981 - 22 listopada 1983
 • Lech Domeracki (PZPR) 22 listopada 1983 - 19 września 1988
 • Łukasz Balcer (SD) 14 października 1988 - 1 sierpnia 1989

1989-1993

Ministrowie sprawiedliwości - prokuratorzy generalni

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.