Ministerstwo Kultury. Do głównych zadań ministerstwa należą między innymi:
 • opracowanie projektu budżetu ministerstwa
 • opieka nad dziedzinami: teatr, muzyka, balet, opera, sztuka estradowa, sztuki plastyczne i literatura
 • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie ich pod względem formalno-prawnym
 • wykonywanie i koordynacja realizacji zadań wynikających z polityki rządu w zakresie ochrony zabytków
 • inicjowanie działań na rzecz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej i państwowej
 • udzielanie pomocy organizacjom społecznym w zakresie kultywowania tradycji i kultury mniejszości narodowych

Ministrowie kultury i sztuki

 • Aleksander Krawczuk 27 września 1988 – 30 czerwca 1989
 • Izabela Cywińska 12 września 1989 – 14 grudnia 1990
 • Arkadiusz Rostworowski 12 stycznia 1991 – 5 grudnia 1991
 • Andrzej Ściński 23 grudnia 1991 – 5 czerwca 1992
 • Jerzy Góral 11 lutego 1993 – 26 października 1993
 • Kazimierz Dejmek 26 października 1993 – 26 stycznia 1996
 • Zdzisław Podkański 15 lutego 1996 – 17 października 1997
 • Joanna Nazarowa-Wnuk 31 października 1997 – 26 marca 1998
 • Andrzej Zakrzewski 26 marca 1998 – 19 października 1999

Ministrowie kultury i dziedzictwa narodowego

Ministrowie kultury

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.