Mindanao (Rów Mindanao) - głębia w dnie Pacyfiku, w części południowej Rowu Filipińskiego. Według odczytów ma głębokość 11 524 m, co wskazywałoby, że jest najgłębszym miejscem we Wszechoceanie, jednak wyniki te nie zostały potwierdzone pomiarami kontrolnymi.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.