Milicja – rodzaj oddziałów, zazwyczaj ochotniczych, których członkowie posiadają wyszkolenie wojskowe i wyposażeni są w broń palną, stanowiących jednostki pomocnicze lub rezerwowe dla regularnej armii. Mogę być używane w stanie wyższej konieczności ( klęski żywiołowe, zagrożenie wewnętrzne lub zewnętrzne itp.). Milicje takie istnieją np. w Kanadzie, Australii czy USA (Gwardia Narodowa), w pewnym sensie charakter taki ma armia Szwajcarii.
Mianem milicji określa się uzbrojone grupy paramilitarne, organizowane np. w celu zapewnienia samoobrony lub ochrony porządku na obszarach objętych działaniami wojennymi lub wojną domową. Mogą one również prowadzić działania ofensywne przeciwko innym ugrupowaniom, stosując np. metody partyzantki miejskiej lub nawet terrorystyczne (zob.: libańska wojna domowa).
Specyficznym rodzajem milicji są tzw. milicje obywatelskie działające w USA. Istnieje wiele ich typów – od grup miłośników broni palnej, przez patriotyczne milicje współpracujące z agendami rządowymi np. przy ochronie granic przekraczanych przez nielegalnym imigrantów, po przestępcze organizacje o charakterze rasistowskim czy wręcz neofaszystowskim.
Wreszcie w dawnych krajach komunistycznych milicja była organem odpowiedzialnym za utrzymanie bezpieczeństwa i ładu publicznego oraz ściganie przestępców, odpowiednikiem policji. Istniała m.in. w Polsce w latach 1944-1990 (Milicja Obywatelska).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.