Mikroekonomia

Mikroekonomia (podgląd zawartości)

Jest dziedziną ekonomii zajmującą się badaniem zachowania indywidualnych konsumentów, przedsiębiorstw i rynków. Zobacz też: makroekonomia, przegląd zagadnień z zakresu ekonomii, teoria wyboru konsumenta [http://william-king. www. drexel. edu/top/prin/txt/EcoToC. html Podstawowe Zagadnienia z Ekonomii (strona w języku angielskim)].
Wyniki wyszukiwań związane z "Mikroekonomia"
wyników 3