Mińsk Mazowiecki - miasto powiatowe i siedziba gminy w województwie mazowieckim.
head #1}

Kalendarium

 • XIV w. - pierwsze wzmianki o osadzie targowej,
 • 1421 - nadanie praw miejskich,
 • 1549 - lokacja drugiego miasta Sendomerza - z czasem wchłoniętego przez Mińsk,
 • 1831 - Mińsk kilkakrotnie był terenem walk powstania listopadowego,
 • 1863 - odział partyzancki zaatakował stacjonujące tu oddziały carskie i zadał im poważne straty,
 • 1867 - władze carskie przemianowały miasto na Novominsk,
 • XIX w. - budowa fabryki maszyn ,
 • 1919 - miastu nadano obecną nazwę,
 • 1939 - Mińsk został zbombardowany, bitwa kawalerii polskiej z Niemcami,
 • 1940-1942 - getto i eksterminacja Żydów

Zabytki

 • zachowany układ przestrzenny Mińska i wchłoniętej przez Mińsk osady Sendomierz,
 • pałac barokowy z początku XVII w.,
 • kościół parafialny Narodzenia NMP z XVII w.,
 • klasycystyczny budynek dawnego starostwa z XIX w.,
 • empirowy dawny zajazd pocztowy z XIX w.,
 • dworek M. E. Andriollego z XIX w.,
 • chałupa drewniana pod Mińskiem Mazowieckim,
 • w lesie pod Mińskiem Mazowieckim jedna z najstarszych w Polsce sosen o wieku 360 lat,
 • rezerwat florystyczny Bagno Pogorzel

Muzea

 • Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich

Gospodarka

Ważny ośrodek przemysłowy.
 • ZNTK - Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego,
 • FUD - Fabryka Urządzeń Dźwigowych.

Transport

Znaczący węzeł kolejowy i drogowy.

Transport kolejowy

Linie kolejowe łączą Mińsk Mazowiecki bezpośrednio z wieloma miastami (połączenia bezpośrednie):

Transport drogowy

W mieście krzyżują się drogi krajowe oraz wojewódzkie:

Kultura

 • Miejski Dom Kultury,
 • Miejska Szkoła Artystyczna,
 • Miejska Orkiestra Dęta,
 • Mińskie Towarzystwo Muzyczne,

Kina

 • Kino Śwaitowid

Prasa

 • Co słychać,
 • Nowy Dzwon,
 • Życie Mińska,
 • Bez Znieczulenia,
 • Głos Ziemi Mińskiej.

Baza hotelowa

Dzielnice

 • Nowe Miasto
 • Kędzierak
 • Anielina Duża
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.