Metrologia

Metrologia (podgląd zawartości)

Jest to nauka zajmująca się sposobami dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji uzyskanych wyników. Można wyróżnić następujące rodzaje metrologii:ogólną, stosowaną, teoretyczną, prawną. Podstawą metrologii są jednostki miar. Jednostki grupowane są w układy. Obecnie najpowszechniej używanym standardem jest układ SI. Część metrologii zajmująca się praktycznym uzyskiwaniem wyników pomiarów to miernictwo.
Wyniki wyszukiwań związane z "Metrologia"
wyników 9