Meteorologia

Meteorologia (podgląd zawartości)

Dział geofizyki i geografii zajmujący się badaniem zjawisk fizycznych i procesów zachodzących w atmosferze, szczególnie w jej niższej warstwie - troposferze. Bada, jak te procesy wpływają na przebieg procesów atmosferycznych i stan pogody na danym obszarze. Obserwacje prowadzone są w placówkach pomiarowych (stacje meteorologiczne) oraz za pomocą satelitów meteorologicznych i balonów meteorologicznych.
Wyniki wyszukiwań związane z "Meteorologia"
wyników 135