Metal jest to substancja składająca się z atomów pierwiastków metalicznych nie związanych chemicznie z innymi atomami.
Za pierwiastki metaliczne uważa się z kolei te pierwiastki, które wykazują w formie czystej chemiczne i fizyczne cechy metalu, czyli:
Metale i ich stopy mają oprócz tego doskonałe własności mechaniczne i dlatego są one powszechnie wykorzystywane do konstrukcji maszyn i urządzeń a także jako materiały konstrukcyjne w budownictwie.
Olbrzymia większość pierwastków w układzie okresowym to właśnie metale. Ze względu na umiejscowienie ich w układzie okresowym rozróżnia się:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.