Metajęzyk (język przedmiotowy) to specjalny język opisujący inny język. Termin ten powstał na gruncie logiki matematycznej. Jako przeznaczony do opisu danego języka formalnego metajęzyk musi być od niego bogatszy, w szczególności musi zawierać nazwy wszystkich wyrażeń rozważanego języka. W językoznawstwie metajęzyk występuje w dwóch znaczeniach:
  • aparat pojęciowo-terminologiczny językoznawcy, zwłaszcza gdy aparat ten jest jasno wyodrębniony i zdefinowany;
  • te elementy języka, które - zdaniem językoznawcy - służą do przekazywania informacji o samym języku.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.