Memetyka (ang. memetics) to badania ewolucji memów, czyli najmniejszych jednostek informacji kulturowej będących jako całość przedmiotem powielania. Termin meme został zaproponowany przez Richarda Dawkinsa w książce Samolubny Gen (wydanej w 1976) i zdefiniowany jako replikator kulturowy, analogiczny do replikatora w biologii, jakim jest gen. Istnieje tu pewna rozbieżnośc, gdyż wg niektórych memetyków, to nie geny, a informacja zapisywana w genach jest replikatorem. Memy inaczej niż geny replikują się pośrednio, nie na drodze chemicznej zachodzącej w mózgu, lecz dzięki interakcjom możliwym poprzez sygnały dochodzące do posiadających narządy percepcyjne jednostek. Przykładem replikacji memów mogą być rozprzestrzeniające się ideologie, ale także melodie używane przez niektóre gatunki ptaków, sposoby noszenia czapki baseballowej. Memetyka postuluje stosowanie metod analogicznych jak w genetyce populacyjnej na gruncie kultury (przede wszystkim w odniesieniu do kultury ludzkiej). Za pomocą modeli matematycznych i symulacji komputerowych, opartych w szczególności na teorii gier, próbuje wyjaśnić kontrowersyjne tematy, takie jak religie i systemy polityczne, rozwój nauki, a niekiedy porusza problemy wychodzące zarówno poza proste analogie do zjawisk biologicznych jak i poza nauki społeczne i wchodzące w zakres "ogólnej teorii replikatorów" np.[problem wąskiego gardła.
Terminologia memetyki jest w znacznym stopniu stworzona poprzez zamianę gen na mem w istniejących terminach biologicznych. Np. pula memowa, memotyp, inżynieria memetyczna, mempleks , socjotyp. Niektóre pojęcia bliskie są podejściu semiologii - np. pojęcie memu bliskie jest pojęciu semu.
Memetyka korzysta z dorobku innych nauk, przede wszystkim socjobiologii, psychologii ewolucyjnej, teorii gier, neurobiologii, biologii ewolucyjnej oraz nauk kognitywnych.

Ważniejsze pojęcia

Literatura

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.