Megalopolis (z gr. megalo- = 'wielko-', polis - 'miasto') - wielkoprzestrzenne układy osadnicze, powstające wyniku łączenia rozległych, peryferyjnych stref zabudowy jednorodzinnej i związanych z nią usług rozwijających się wokół aglomeracji miejskich i dużych miast. Potocznie tak nazywa się powiązany funkcjonalnie i komunikacyjnie obszar dwóch lub więcej aglomeracji.
Przykłady megalopolis:
  • niektóre źródła jako megalopolis tworzące się wymieniają także polsko-czeski teren GOP i Ostrawy waraz z aglomeracją krakowską i bielską; na obszarze około 17 tys. km kw. żyje prawie 7 mln ludzi. Obszar jest jednak mało spójny i jego ewentualny dalszy rozwój jest ściśle uwarunkowany rozwojem integracji w UE.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.