Medycyna jest nauką obejmującą całość wiedzy o zdrowiu i chorobach oraz o sposobie leczenia i zapobiegania. Za ojca medycyny uważa się Hipokratesa.
Medycyna jest nauką empiryczną, opierającą się na doświadczeniu. Ostatnio wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach (ang. Evidence-based medicine).

Podstawy

Jest to praktyczny dział naukowy czerpiący z takich nauk podstawowych jak:

Specjalności

Działy medycyny, które w większości odpowiadają specjalnościom medycznym:

Diagnostyka i terapia

Niektóre metody diagnostyczne i terapeutyczne:

Choroby

Niektóre choroby:

Sprzęt medyczny

Historia medycyny

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.