Medal „Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej” (ros. Медаль „Партизану Отечественной войны”) - radzieckie odznaczenie wojskowe
Medal „Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej” został ustanowiony dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR w dniu 2 lutego 1943 roku w celu nagrodzenia uczestników ruchu partyzanckiego. W tym dniu ustanowiono regulamin medalu oraz opis odznaki, w dniu 19 czerwca 1943 roku dokonano poprawek w opisie odznaki, a w dniu 26 lutego 1947 roku poprawek regulaminu.
Medal posiadał dwa stopnie i był nadawany przez Prezydium Rady Najwyższej ZSRR.
Zgodnie z regulaminem medalem nagradza się „partyzantów wielkiej wojny ojczyźnianej, dowódców oddziałów partyzanckich i organizatorów ruchu partyzanckiego, którzy wykazali się wytrwałością, męstwem i odwagą w partyzanckiej walce za Ojczyznę przeciwko hitlerowskiemu najeźdźcy”.
Medalem nagradza się partyzantów, dowódców i organizatorów ruchu partyzanckiego:
  • za osobiste zasługi w dziele organizacji ruchu partyzanckiego
  • za odwagę, bohaterstwo i sukcesy w partyzanckiej walce za Ojczyznę
  • za bojowe zasługi, za wzorowe wykonywanie rozkazów dowódców, za aktywną pomoc w partyzanckiej walce.
Za osobiste męstwo i odwagę w walkach oraz za zasługi w organizowaniu ruchu partyzanckiego nagrodzono: medalem I stopnia – ponad 56 tys. osób, II stopnia – około 71 tys. osób.
Odznakę medalu stanowi wykonany ze srebra – dla I stopnia i z mosiądzu – dla II stopnia krążek o średnicy 32 mm, który na awersie zostały umieszczone popiersie Włodzimierza I. Lenina i Józefa W. Stalina. Popiersia okala zwieńczona u dołu wstęga, na której znajduje się w dolne części gwiazda z sierpem i młotem oraz napisem „ZSRR” (ros. „CCCP”), a w górnej części napis „PARTYZANTOWI WOJNY OJCZYŹNIANEJ” (ros. „ПАРТИЗАНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙИЫ”). Na rewersie znajduje się wypukły napis „ZA NASZĄ RADZIECKĄ OJCZYZNĘ”.
Medal zawieszany jest na metalowej baretce obciągniętej wstążką koloru jasnozielonego z wąskim paskiem pośrodku dla I stopnia – koloru czerwonego, dla II stopnia – koloru granatowego.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.