Mechanika

Mechanika (podgląd zawartości)

(od greckiego mechané ‘maszyna’) ma dwa znaczenia: W technice dział zajmujący się konstruowaniem i budowaniem maszyn i mechanizmów - inaczej inżynieria mechaniczna. W fizyce dział opisujący ruch i odkształcenie ciał materialnych lub ich części na skutek ich wzajemnych oddziaływań oraz badający stan równowagi między nimi. Wyróżnia się: Ze względu na prędkość poruszających się ciał mechanikę nierelatywistyczną zajmującą się ciałami poruszającymi się z małą prędkością w stosunku do prędkości światła.
Wyniki wyszukiwań związane z "Mechanika"
wyników 100