Marynarka Wojenna to jeden z rodzajów Sił Zbrojnych RP, podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej obok Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych RP.
Symbole
Marynarki Wojennej


Marynarka_Wojenna_Rzeczpospolitej_Polskiej -


Marynarka_Wojenna_Rzeczpospolitej_Polskiej -

Zadania

Zadaniami, jakie ma realizować Marynarka Wojenna, zarówno w czasie pokoju, jak i wojny są:
 • ochrona polskich interesów na morzu, szczególnie w wyłącznej strefie ekonomicznej we współpracy z Morskim Oddziałem Straży Granicznej
 • ochrona morskiej granicy państwowej we współdziałaniu z Morskim Oddziałem Straży Granicznej
 • zapewnienie bezpiecznej żeglugi w polskiej strefie odpowiedzialności
 • ochrona ekologiczna polskich obszarów morskich
 • ratowanie życia na morzu, w polskiej strefie odpowiedzialności i poza nią we współdziałaniu z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej
 • realizacja polskiej, morskiej racji stanu
 • demonstrowanie obecności na morzu w polskiej strefie zainteresowania państwa
 • współpraca z siłami morskimi innych państw, szczególnie sojuszniczych
 • udział w operacjach pokojowych
 • odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa od strony morza
 • szkolenie i przygotowywanie sił do realizacji zadań bojowych na wypadek zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa
 • utrzymanie odpowiednio wysokiej gotowości bojowej na wypadek wojny
 • obrona państwa podczas wojny przed atakiem od strony morza
 • utrzymanie panowania na morzu podczas wojny w odpowiedniej strefie obrony we współdziałaniu z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej
 • obrona wybrzeża i terenów nadmorskich przy współpracy z Wojskami Lądowymi i Siłami Powietrznymi.

Siły

Do realizacji powyższych zadań Marynarka Wojenna posiada w swym składzie przeznaczone do tego odpowiednie siły. Dzielą się one na morskie, lotnicze i lądowe. Do morskich, czyli inaczej pływających zaliczamy wszystkie okręty i jednostki pomocnicze: okręty rakietowe ; okręty podwodne ; okręty zwalczania okrętów podwodnych ; trałowce i niszczyciele min ; stawiacze min ; okręty szkolne ; okręty ratownicze ; okręty rozpoznawcze ; okręty hydrograficzne ; okręty logistyczne ; pomocnicze jednostki pływające . Siły lotnicze to wszystkie samoloty i śmigłowce: samoloty patrolowe ; samoloty rozpoznania ekologicznego ; samoloty transportowe i transportowo-desantowe ; samoloty pasażerskie ; śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych ; śmigłowce ratownicze ; śmigłowce pasażerskie i transportowo-pasażerskie. Natomiast na szeroko pojęte siły lądowe w Marynarce Wojennej składają się: wojska obrony przeciwlotniczej ; wojska dowodzenia, łączności i obserwacji oraz informatyki ; wojska chemiczne ; wojska inżynieryjne ; wojska zabezpieczenia logistycznego i zaopatrzenia; jednostki szkoleniowe.

Organizacja

Koordynacją, planowaniem i dowodzeniem działaniami Marynarki Wojennej zajmuje się jej Dowództwo, któremu podlegają wszystkie siły osobowe i sprzętowe Marynarki Wojennej. Najważniejszymi jednostkami w skład, których wchodzą te siły są przede wszystkim związki taktyczne: 3. Flotylla Okrętów, 8. Flotylla Obrony Wybrzeża, 9. Flotylla Obrony Wybrzeża, Brygada Lotnictwa MW ; oraz pozostałe to 1. Morski Pułk Strzelców, 11. Pułk Łączności, Zespół Informatyki MW, Biuro Hydrograficzne MW, Centralna Składnica MW, Akademia MW i Centrum Szkolenia MW. Wszystkie te jednostki są bezpośrednio podporządkowane Dowództwu Marynarki Wojennej, a w ich skład wchodzi całość stanu Polskiej Marynarki Wojennej, wyłączając oczywiście jej Dowództwo.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.