gen. Marian Langiewicz (1827-1887) - dyktator powstania styczniowego.
Był wykładowcą szkoły wojskowej w Cuneo. W początkowej fazie powstania dowodził zgrupowaniem oddziałów powstańczych liczącym kilka tysięcy ludzi. Był związany z politycznym ugrupowaniem Białych. 11 marca 1863 roku ogłosił się dyktatorem. Tydzień później po bitwie pod Grochowiskami, przeszedł do Galicji. Później przebywał na emigracji i służył w armii tureckiej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.