Marian_Krzaklewski -
Marian Krzaklewski, ur. 1950 roku, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w latach 1991-2002 oraz przewodniczący Akcji Wyborczej "Solidarność" w latach 1996-2000, zrezygnował z szefowania AWS po przegranych wyborach prezydenckich w październiku 2000 roku, w których zajął 3 miejsce. W 1996 roku współuczestniczył w tworzeniu bloku Akcja Wyborcza Solidarność, który wygrał wybory parlamentarne w 1997 roku. Marian Krzaklewski został wówczas posłem, a następnie przewodniczącym Klubu Parlamentarnego AWS i równocześnie członkiem delegacji polskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Europejskiej Partii Ludowej .
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.