Mao_Tse_Tung -
Mao Zedong (26 grudnia 1893 - 9 września 1976), przywódca Chin komunistycznych.
Od roku 1935 przewodniczący Komunistycznej Partii Chin; pod jego kierownictwem partia przejęła władzę w 1949 i proklamowała Chińską Republikę Ludową. W latach 1949-1959 był formalną głową państwa, pełniąc funkcje przewodniczącego Centralnego Rządu Ludowego (Centralnej Rady Rządowej) i w latach 1954 - 1959 prezydenta ChRL. Także po odejściu z tych stanowisk pozostał przywódcą państwa (kierował Komisją Wojskową KPCh i Komisją Wojskową ChRL), rozprawił się z przeciwnikami politycznymi w okresie Rewolucji Kulturalnej.
Twórca ideologii maoizmu. Początkowo korzystał ze wzorów radzieckich, ale kilka lat po śmierci Stalina zarzucił Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego odejście od leninowskich ideałów rewolucyjnych i podjął z nią rywalizację o prymat wśród partii komunistycznych. W drugiej połowie lat 60. rozpoczął tzw. "rewolucję kulturalną", która miała doprowadzić do ostatecznego skomunizowania społeczeństwa chińskiego.

Bibliografia

W języku polskim pisma Mao Zedonga ukazały się tylko w dwóch wydaniach w skutek popadnięcia obozu państw "demokracji ludowych", a zwłaszcza ZSRR, w konflikt z Chińską Republiką Ludową:
  • Dzieła wybrane, t. 1-4, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1953-1958;
  • Wybrane pisma wojskowe, wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1960 (seria: "Biblioteka Wiedzy Wojskowej").
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.