Manipulacja
1. "ręczne wykonywanie jakiejś czynności, czynność wykonywana ręcznie, zwłaszcza czynność wymagająca precyzji, zręczności i umiejętności"
Skomplikowane manipulacje przy naprawianiu telewizora. Niebezpieczna manipulacja przy kontakcie.
2. zwykle w lm "czynności związane z załatwianiem jakichś spraw, zwłaszcza urzędowych; sposób postępowania, procedura"
Manipulacje handlowe. Dokonywać niezbędnych manipulacji finansowych.
3. "kierowanie kimś bez jego wiedzy; posługiwanie się kimś lub czymś dla osiągnięcia określonych celów"
Łatwo ulegał różnym manipulacjom.
Manipulacja językowa "nieuczciwe posługiwanie się językiem w celu wywarcia określonego wpływu na ludzi, np. przez świadome używanie wyrażeń niejasnych lub niejednoznacznych"
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.