Maksymian (ok. 250-310)
Marcus Aurelius Valerius Maximianus, Maximianus Herculius, ur. w Sirmium w Pannoni, adoptowany przez cesarza Dioklecjana, współrządził od 285 roku. Tytuł Augusta otrzymał 1 kwietnia (1 marca?) 286 roku. Z żoną Entropią miał syna Maxentiusa i córki Teodorę - żonę Konstancjusza I Chlorusa oraz Faustę - żonę Konstantyna.
1 maja 305 roku Maksymian razem z Dioklecjanem zrzekli się władzy. Nowymi imperatorami (tytuł augusta) zostali Galeriusz i Konstancjusz Chlorus, a współcesarzami (tytuł cezara) zostali Sewer II i Maksymin Daja (podział władzy na wschodnią i zachodnią oraz na polityczną i wojskową - tetrarchia)
W 308 roku Maksymin był przywódcą rebelii przeciwko własnemu synowi, lecz został pokonany przez Konstantyna. Próbował jeszcze w 310 roku obwołać się cesarzem, ale definitywnie został pokonany i zmuszony do popełnienia samobójstwa.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.