Magnitudo - jednostka jasności gwiazd, czyli tzw. wielkość gwiazdowa, opisana przez Ptolemeusza w jego dziele Almagest ok. 140 r. n.e., aczkolwiek najprawdopodobniej wymyślona wcześniej przez Hipparcha. Jest to jednostka wyliczona subiektywnie za pomocą obserwacji nieuzbrojonym okiem. Najjaśniejszym gwiazdom przypisano 1 magnitudo, a najciemniejszym obiektom widocznym gołym okiem na niebie 6 magnitudo. Dziś jednak, po wnikliwszych badaniach, ustalono, że najjaśniejsze obiekty mają wartośc zerową lub nawet ujemną jak np. Syriusz o wielkości widomej -1,44m.
Skróty jednostek magnitudo można pisać dwojako: np. 1mag, lub 1m.
Magnitudo jest pozaukładową jednostką miary natężenia światła, które w dzisiejszych czasach w fizyce wyraża się zazwyczaj w luksach. Jednak jednostki magnitudo okazały się tak wygodne w astronomii praktycznej, że są stosowane do dziś, a nawet postarano się o ich dokładniejsze wyznaczenie. I tak:
Różnica pomiędzy najjaśniejszymi i najciemniejszymi obiektami typu gwiazdowego na niebie, które można obserwować w bezksiężycową noc nawet bez lornetki, wynosi ok. 100 razy. Różnicę natężeń światła można więc wyrazić wzorem:
I1/I6 = 100
Ponieważ pomiędzy magnitudo = 1 i magnitudo = 6 jest różnica pięciu wielkości gwiazdowych, to różnica pomiędzy dwiema sąsiednimi wielkościami gwiazdowymi wynosi pierwiastek piątego stopnia ze stu, czyli ok. 2,512 razy.
W jednostkach magnitudo wyliczono również jasność Słońca, jako najjaśniejszego obiektu na niebie, a ponieważ jasność w magnitudo rośnie w kierunku liczb ujemnych, to dla Słońca wartość ta wyniosła -27mag.
Więcej dokładnych informacji na temat magnitudo i jednostek gwiazdowych znajdziesz w artykule: wielkość gwiazdowa.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.