Magnetyzm

Magnetyzm (podgląd zawartości)

Zespół zjawisk obejmujący wszystkie tzw. oddziaływania magnetyczne. W skali makroskopowej magnetyzm przejawia się jako oddziaływanie między prądami elektrycznymi, między prądami a pola magnetycznego i jest spowodowane magnetyzmem mikrocząsteczek (elektronów, protonów, neutronów), obdarzonymi elementarnymi momentami magnetycznymi, związanymi zarówno z ich strukturą wewnętrzną, jak i z ruchem postępowym.
Wyniki wyszukiwań związane z "Magnetyzm"
wyników 20